...

Бъдете своята най-добра
версия

Психолог

Елена Тимова

Здравейте,

Казвам се Елена Тимова и съм психолог с близо 20 години опит. В работата си съм водена от чувството на дълг и подхождам отговорно към всички поети ангажименти. Стремя се да достигна до индивидуалните потребности на всеки и да го придружа по пътя към себепознанието и личностното развитие. Вярвам, че с практическия си опит и знанията си в сферата, ще ви помогна да изпитате цялостна удовлетвореност от личния ви живот.

Как мога да ви бъда полезна?

Специализирам в три основни направления:

user-yellow-circle-20550

Индивидуално консултиране

Насочено към справянето с персоналните ви проблеми във всеки аспект, в който имате нужда. Ще успеете да се справите с проблеми като управление на стреса, тревожност, депресия, междуличностни отношения, травми от загуби, самоусъвършенстване и много други.

black-two-hearts-10767

Семейно
консултиране

Насочено към справяне с проблеми възникнали в семейната система. Тази форма на терапия ще ви помогне да преодолеете възникнали конфликти, да подобрите комуникацията по между си.

family-black-heart-and-love--21411

Детско консултиране и диагностика

Специален подход фокусиран върху успешна работа с деца и справяне със ситуациите, които създават трудности и негативни емоции. Оценка на развитието. Оценяване нивото на аутистични симптоми. Оценяване на емоционални и поведенчески проблеми.

Отзиви

Благодаря ти Ели, за това, което ми даде! Възвърна ми щастието, което съм го имала, а не съм го виждала. Увереността, която бях загубила.
А.А

Не знаете откъде да започнете?

Ако не сте сигурни как да започнете този процес или имате допълнителни въпроси, свържете се с мен. Ще получите разяснения и ще намерим вариант, който работи най-добре за вас.

Последно от блога:

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.